סיכומים, מבחנים ודפי נוסחאות

Scheme סיכום הקורס [ע"י אלון קובלצוק]
03 א - מבחן + פתרון (שביט + קפלן)
03 ב - מבחן + פתרון (שור + צוויק)
04 א - מבחן + פתרון (צוויק + קפלן)
סיכומי עזר 1
סיכומי עזר 2
05 א - מבחן + פתרון (יהודאי)
UNIX סיכום על unix
פקודות ב unix
אימות תוכנה וחומרה סיכום הקורס [ע"י גרטה יורש]
אינפי 1 03 א - מבחן + פתרון (סיבישינסקי)
03 א - מבחן + פתרון (אינה שצ'רבק)
מבחנים - ללא פתרון (פאול בירן)
05 א - מבחן + פתרון (סיבישינסקי)
אינפי 2 סיכומים למבחן
03 ב - מבחן + פתרון (סיבישנסקי)
03 א - מבחן + פתרון (יעקובוב)
04 א - מבחן + פתרון (סיבשינסקי)
סיכום עזר
04 ב - מבחן + פתרון (פאול בירן)
אלגברה ב 1 03 א - מבחן + פתרון (קליין)
03 ב - מבחן + פתרון (אסף שרון)
סיכום עזר
04 ב - מבחן + פתרון (סודרי)
05 א - מבחן + פתרון (בורובוי)
אלגברה ב 2 03 ב - מבחן + פתרון (משה ירדן)
אלגוריתמים (יעילות) סיכום החומר על 3 עמודים (word)
כל תרגילי הבית על דף 1 (word)
סיכום ההגדרות מהשיעורים
02 ב - מבחן + פתרון (עזר + פרייזלר)
02 ג - מבחן + פתרון (פרייזלר + אפשטיין)
03 א - מבחן + פתרון (נגה אלון + ורה)
03 ב - מבחן + פתרון (פריזלר + שריר + ורה)
ג - מבחן + פתרון (ורה אסודי)
03 ב (ב)- מבחן + פתרון (פריזלר + שריר + ורה)
04 א - מבחן + פתרון (נגה אלון + ורה אסודי)
סיכום למבחן
04 ב - מבחן + פתרון (שריר + פיאט)
סיכום למבחן
בדידה סיכומים ותרגילים - דורון חן וענת ברמלר
חומר עזר על נוסחאות נסיגה
03 א - מבחן + פתרון (אברון + טרסי + רודיטי)
04 א - מבחן + פתרון (אברון + הירשפלד + רודיטי)
05 א - מבחן + פתרון (אברון + טרסי + רודיטי)
04 ג - מבחן + פתרון (רודיטי)
בינה מלאכותית סיכומים למבחן
03 א - מבחן + פתרון (גדעון דרור)
גיאומטריה אנליטית 03 א - מבחן + פתרון (דויד לוין)
04 א - מבחן + פתרון (אלי להר)
סיכום הקורס - מרחבים אוקלידים [ליאור נקש]
גיאומטריה דיפרנציאלית 03 א - מבחן + פתרון (ביאלי)
גנומיקה חישובית 04 א - מבחן + פתרון (רון שמיר)
גרפיקה ממוחשבת 03 ב - מבחן + פתרון (דניאל כהן אור)
בחינות של פרופ' דן כהן-אור
הסתברות (ומבוא) אתר עם בחינות פתורות [האתר של שלומי רובינשטיין]
03 א - הסתברות וסטטיסטיקה לדו חוגי - מבחן + פתרון (תלמה לויתן)
הסתברות 03 א - מבחן + פתרון (צירלסון)
הסתברות 03 א (ב) - מבחן + פתרון (צירלסון)
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - סיכום עזר
הסתברות - 02 ג (א+ב) - מבחן (ישראל דויד)
הסתברות - 03 ג - מבחן + פתרון (ישראל דויד)
04 א - הסתברות לדו חוגי - מבחן + פתרון (אהוד לרר)
מבוא להסתברות - דף נוסחאות
הסתברות - דף נוסחאות
הסתברות - 04 א - מבחן (צירלסון)
מבוא להסתברות - 04 ב - מבחן + פתרון (צירלסון)
מבוא להסתברות - 05 א - מבחן + פתרון (גילת + לרר)
מבוא להסתברות - דף נוסחאות
הסתברות לדו חוגי - 05 א - מבחן + פתרון (לרר)
חדו"א חדו"א 1+2 - סיכום החומר
חדו"א 1 - סיכום עזר
חדו"א 2 - סיכום עזר
חדו"א 2 - 03 א - מבחן + פתרון (לויתן)
חדו"א 3 - 03 א - מבחן + פתרון (בן-ארצי)
חדו"א 2 - 03 ב - מבחן + פתרון (הירשפלד)
חדו"א 3 - 03 ב - מבחן + פתרון (סודין)
חדו"א 1 - 03 ב - מבחן + פתרון (פאול בירן)
חדו"א 2 - 03 ב (ב) - מבחן + פתרון (הירשפלד)
חדו"א 1 - בחינות של אפשטיין
חדו"א 1 - 04 א - מבחן + פתרון (אפשטיין)
חדו"א 1 - פתרונות למבחנים של אפשטיין
חדו"א 1 - סיכום לאפשטיין
חדו"א 3 - 04 א (ב) - מבחן + פתרון (אהרונסון)
חדו"א 1 - סיכום של המשפטים
חדו"א 1 - 04 א - מבחן + פתרון (לויתן)
חדו"א 1 - 04 ג - מבחן + פתרון (קוסטיוקובסקי)
חדו"א 1 - 05 א - מבחן + פתרון (בירן)
חדו"א 1 - 05 א - מבחן (אפשטיין)
חדו"א 1 - 05 א (ב) - מבחן (אפשטיין)
חדו"א 2 - 04 ב (ב) - מבחן + פתרון (אפשטיין)
חדו"א 2 - 05 א - מבחן + פתרון (לויתן)
חישוב מדעי 03 א - מבחן + פתרון (טולדו)
חקב"צ 03 א - מבחן + פתרון (חסין)
טופולוגיה 04 א - מבחן + פתרון (אלי גלזנר)
יסודות מערכות מידע 03 א - מבחן + פתרון (גיל גרינשטיין)
04 א - מבחן + פתרון (גיל גרינשטיין)
04 א (ב) - מבחן + פתרון (גרינשטיין)
לוגיקה סיכום עזר
03 א - מבחן + פתרון (רבינוביץ)
03 ב - מבחן + פתרון (אברון)
04 א - מבחן + פתרון (רבינוביץ)
04 א (ב)- מבחן + פתרון (רבינוביץ)
05 א - מבחן + פתרון (רבינוביץ)
05 ב - מבחן + פתרון (אברון)
לינארית לינארית 2 - 02 ב (ב) - מבחן + פתרון (קריבלביץ + בן-ארצי)
סיכום בלינארית 2
מידע נוסף על מטריצות
לינארית 1 - 03 א - מבחן + פתרון (הירשפלד)
לינארית 2 - 03 ב - מבחן + פתרון (בן-ארצי + סודרי)
לינארית 2 - מציאת צורת ג'ורדן - סיכום
לינארית 1 - 04 א - מבחן + פתרון (יהודה שלום)
לינארית 1 - 04 א - מבחן + פתרון (בן-ארצי)
לינארית 2 - 04 ג - מבחן + פתרון (דוד גינזבורג)
לינארית 1 - 05 א - מבחן + פתרון (אלסקר)
מבוא לאלגברה 1 03 א - מבחן + פתרון (דויד גינזבורג)
05 א - מבחן + פתרון (ביאלי)
מבוא לאלגברה 2 סיכום החומר - פרופ ירדן
03 א - מבחן + פתרון (ירדן)
03 ב (ב) - מבחן + פתרון (קליין)
03 ב - מבחן + פתרון (קליין)
04 ב - מבחן + פתרון (ביאלי)
מבוא לאנליזה נומרית 03 א - מבחן + פתרון (אלי טורקל)
03 ב - מבחן + פתרון (נירה דין)
03 03 א (ב) - מבחן + פתרון (אלי טורקל)
סיכום ההרצאות של דויד לוין (05 א)
04 א - מבחן + פתרון (אלי טורקל)
04 ב - מבחן + פתרון (נירה דין)
05 א - מבחן + פתרון (דוד לוין)
מבוא למרחבי הילברט 03 א - מבחן + פתרון (מילמן)
מבוא לעיבוד אותות (dsp) 04 א - מבחן + פתרון (שטיין)
05 א - מבחן + פתרון (שטיין)
03 א + ב - מבחנים מהמכללה בירושלים
02 - מבחן לדוגמא (אמריקאי)
מבוא לעיבוד תמונה 03 ב - מבחן + פתרון (דני לזר)
מבנה מחשבים סיכום
02 ב - מבחן + פתרון (ברמלר)
03 א - מבחן + פתרון (ברמלר + אפק)
03 ב - מבחן + פתרון (איתן רופין)
03 א+ב (ב) - מבחן + פתרון (אפק + ברמלר + רופין)
04 ב - מבחן + פתרון (רופין)
04 א +ב (ב) - מבחן + פתרון (אפק +מטיאס + רופין + שאקלר)
05 א - מבחן + פתרון (אפק + אינטרטור)
מבני נתונים 03 א - מבחן + פתרון (חנוך לוי)
דפי עזר למבחן (word)
סיכום החומר על 2 עמודים (pdf)
04 א - מבחן + פתרון (חנוך לוי)
מבחנים ופתרונות
04 א + ב (ב) + ג (א) מבחן + פתרון (חנוך לוי + שוורץ + שפירא + ורבין)
04 ב מבחן + פתרון (חנוך לוי + אסף שפירא)
05 א - מבחן + פתרון (חנוך לוי + שוורץ + שפירא)
2 דפי סיכום למבחן (Word)
מד"ר 1 03 א (ב) - מבחן + פתרון (לבנת)
בחינות פתורות 2 (אפשטיין ותמר בורק)
בחינות פתורות 2 (?פשטיין ותמר בורק)
דף נוסחאות
תרגילים ופתרונות
סיכום החומר
דרכי פיתרון
סיכום המשפטים עפ"י אפשטיין
03 א - מבחן + פתרון (אריה לבנת)
מד"ר לדו חוגי - 03 א - מבחן + פתרון (ביאלי)
03 א (ב) - מבחן + פתרון (אריה לבנת)
03 ב - מבחן (סיבשינסקי)
03 ב (ב)- מבחן (סיבשינסקי)
04 א - מבחן + פתרון (פרחי)
04 א (ב)- מבחן + פתרון (פרחי)
04 ב - מבחן + פתרון מהנדסה (גינזבורג)
02 ב - מבחן + פתרון מהנדסה (לבנת)
03 א (ג) - מבחן + פתרון (לבנת)
05 א - מבחן + פתרון (לבנת)
דף נוסחאות למבחן
מד"ר 2 03 ב (ב) - מבחן + פתרון (אריה לבנת)
מודלים חישוביים 04 א - מבחן + פתרון (בני שור)
סיכום עזר
סיכום הקורס
מערכות הפעלה 02 ב - מבחן + פתרון (טולדו + ברמלר)
03 א - מבחן + פתרון (אורבוך)
מבחנים - ללא פתרון (אורבוך)
04 א - מבחן + פתרון (אברבוך)
04 ב - מבחן + פתרון (טולדו)
05 א - מבחן + פתרון (אורבוך)
ניהול משאבים ברשתות תקשורת סיכום השיעורים
סיבוכיות 03 א - מבחן + פתרון (ספרא)
03 ב - מבחן + פתרון (תא-שמע)
03 ג - מבחן + פתרון (תא-שמע)
04 א - מבחן + פתרון (ספרא)
04 ג - מבחן + פתרון (עודד שוורץ)
04 ב - מבחן + פתרון (תא-שמע)
05 א - מבחן + פתרון (תא-שמע)
פונקציות ממשיות 03 א - מבחן + פתרון (אולבסקי)
03 ב - מבחן + פתרון (גלזנר)
04 א - מבחן + פתרון (אולבסקי)
פונקציות מרוכבות 03 א - מבחן + פתרון (סודין)
03 א (ב) - מבחן + פתרון (סודין)
04 א - מבחן + פתרון (סודרי) + סיכום עזר
פרוטוקולים ורשתות מחשבים פרוטוקולי ניתוב - סיכום
04 ב - מבחן + פתרון (דבורה קורן)
קומפילציה 01 מאוחר - מבחן + פתרון (מולי שגיב)
03 א - מבחן + פתרון (מולי שגיב)
04 א - מבחן + פתרון (מולי שגיב)
05 א - מבחן + פתרון (מולי שגיב)
קריפטולוגיה דף עזר - למבוא לקריפטולוגיה מודרנית
קריפטולוגיה (למתמטיקה!!) 02 ב - מבחן + פתרון (תמיר טסה)
04 א - מבחן + פתרון (פיאט)
רשתות נוירונים 05 א - מבחן + פתרון (אלון קינן)
רשתות תקשורת מחשבים 03 א - מבחן + פתרון (מנצור)
04 א - מבחן + פתרון (מנצור)
04 א (ב) - מבחן + פתרון (מנצור + אדלמן)
שיטות ניתוח 03 א - מבחן + פתרון (ויניקור)
05 ב - מצגות של כל ההרצאות
שפות תכנות 04 א - מבחן + פתרון (עמירם יהודאי)
תוכנה 1 דפי עזר למבחן
חומר עזר של המתרגל
סיכום c + c-shell
02 ג - מבחן + פתרון (דורון ש"אג)
03 ב (ב) + 03 ג - מבחן + פתרון (כהן אור, רוני ש"אג, יוסי ריכטר)
03 ב - מבחן + פתרון (דן הלפרין)
03 ב (ב) + 03 ג - מבחן + פתרון (כהן אור, רוני ש"אג, יוסי ריכטר)
דפי סיכום למבחן
04 א - מבחן + פתרון (כהן-אור + רוזנבלום)
04 ב - מבחן + פתרון (הלפרין)
דפי עזר למבחן (4 דפים - word)
דפי עזר למבחן (4 דפים - pdf)
04 ג - מבחן + פתרון (כהן-אור + פוגל)
04 ג (ב) - מבחן (כהן-אור + פוגל)
05 א - מבחן + פתרון (דניאל כהן-אור)
תורת הגרפים מבחנים (ללא פתרון) של נוגה אלון
01 ב - מבחן + פתרון
תורת המספרים 03 א - מבחן + פתרון (רודניק)
03 א (ב)- מבחן (רודניק)
04 א - מבחן + פתרון (סודרי)
05 א - מבחן + פתרון (רודניק)
תכנות מונחה עצמים מבחנים - ללא פתרון (קירש + גבר)
02 ג - מבחן + פתרון (גבר)
03 א - מבחן (רוזנבלום)
אינדקס לספר של קירש + סיכומים
STL1
STL2
סיכום על STL
04 א - מבחן + פתרון (רוזנבלו?)
04 ב - מבחן + פתרון (בורנשטיין)
תכנות מונחה עצמים ב Java 05 א - מבחן + פתרון (טולדו)
שונות zip עם סיכומים בלינארית בדידה, אינפי, מבני נתונים
תוכנה שימושית לציור גרפים, חישוב נגזרת, אינטגרל ועוד...
אפליקציה פשוטה ושימושית לציור גרפים של פונקציות
אפליקציה המחשבת נגזרת ראשונה ושניה של פונקציות
אתר עם סיכומים במקצועות השונים - Parag
מבחנים באתר של רון וינאפל
החיים הטובים באמסטרדם
דוגמא לדקומנטציה של פרוייקט תוכנה
טבלת ASCII
אתר מהטכניון - עם סיכומי עזר במדעי המחשב
אתר עם סיכומים בלינארית, חדו"א ומבוא להסתברות
כל הקורסים של MIT
snoom - אתר שימושי מהטכניון


נשמח לקבל חומר עזר נוסף, מבחנים עם פתרונות (בציון טוב וכתב ברור), סיכומים למבחן, דפי נוסחאות...
ניתן לשלוח ל: mayaben@post.tau.ac.il

הסיכומים באתר זה נעשו ע"י סטודנטים ומתרגלים, ויתכן ונפלו בהם טעויות. אשמח אם תודיעו לי על כך, ועמכם הסליחה.